Typing şilucrul de birouAdnotarea cursului

În lumea modernă este important să  cunoşti cum se perfectează şi cum se sistematizează un document. Mai mult ca atât, lucrul trebuie efectuat calitativ şi rapid. Rapiditatea  culegerii textelor de orice complexitate în latină şi chirilică  se obţine cu ajutorul
«
typing»-ului (metoda oarbă de culegere a textului cu 10 degete la calculator).  Această metodă ne dă posibilitate de a culege texte de orice complexitate, micşorând considerabil oboseala şi timpul de lucru. Văzul celui ce culege este preocupat doar de citirea originalului (textului) şi nu se distrage pentru citirea literelor tastaturii, iar mişcările fixe şi ritmice ale degetelor se produc reflexiv  la culegerea literelor şi  a îmbinărilor de litere.

Cursul este predestinat persoanelor, care au de-aface cu documente şi acte – secretari-referenţi, manageri, contabili, operatori PC. În cadrul cursului se studiază diverse tipuri de lucrări de imprimat, se însuşesc deprinderi de perfectare a  textelor şi cifrelor, perfectarea şi multiplicarea documentelor de serviciu.
Rapiditatea înaltă de culegere a textului este necesară elevilor, studenţilor şi celor vârstnici – adică tuturor celor, ce au de cules texte la calculator – cît în scop personal, atât şi profesional.

O trăsătură caracteristică a cursului este combinarea optimă a practicii la trenajor şi la redactorul de text, ce permite doar într-o lună de a atinge o viteză înaltă de culegere a textului.

Scopul cursului

În procesul de instruire se preconizează însuşirea  de către audienţi a teoriei şi tehnicii de culegere a textelor la tastatură (latina şi chirilica la alegerea audientului) cu ajutorul metodei oarbe de culegere a textului, căpătarea unei viteze înalte de culegere a textelor şi deprinderilor profesionale.

La finisarea cursului audientul va poseda:

 • Metoda oarbă de culegere a textelor cu 10 degete la o viteză de nu mai puţin de 100 bătăi/minut;
 • Va putea majora de sine stătător viteza de culegere a textului până la 150-400 bătăi/minut în scurt răstimp;
 • Deprinderi de perfectare şi oformare a actelor de serviciu.

Programul de studiu

TYPING

 • Privire generală a cursului.
 • Tehnologia lucrului cu tastatura. Principiile de bază a metodei „oarbe" cu zece degete. Recomandări privind însuşirea rapidă a metodei.
 • Însuşirea poziţiilor degetelor la tastatură. Însuşirea zonelor degetelor arătătoare, mijlocii, inelarilor, celor mici.
 • Culegerea literelor majuscule şi cifrelor. Semnele de punctuaţie.
 • exersarea rândurilor I, II, III ale tastaturii în procesul lucrului cu programul «Stamina» şi MS Word.
 • Consolidarea deprinderilor de lucru. Culegerea textelor la viteză.

LUCRUL  DE BIROU

 • Bazele organizării lucrului de birou. Documente de organizare şi de dispoziţie. Formularele.
 • Perfectarea documentelor de organizare şi de dispoziţie.
 • Documente informative. Corespondenţa de afaceri. Pefectarea scrisorilor.
 • Documente informative. Perfectarea actelor şi proceselor verbale.
 • Documente de dispoziţie. Perfectarea  ordinilor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, ordonanţelor, directivelor.
 • Documente de organizare. Organizarea circulaţiei documentelor. Registrarea şi controlul executării documentelor.
 • Lucrul informativ. Perfectarea dosarelor. Nomenclatorul dosarelor. Pregătirea documentelor pentru arhivare şi utilizare.
 • Documente personale. Cererea. Fişa personală.
 • Regulile de perfectare, păstrare şi eliberare a carnetelor de muncă.
 • Oformarea concediilor şi deplasărilor.

Numărul de ore

Durata

4 săptămâni

Număr lecţii în săptămână

5 zile pe săptămână cîte 3 ore academice.