SECRETAR OFICIU

Adnotarea cursului

În prezent profesia de secretar prezintă mare interes pe piaţa mincii. Activitatea de secretariat se exercită în toate sistemele economico-sociale, inclusiv în firme, indiferent domeniul acestora de activitate. Componenta structurala cu rol complementar pe lângă un post de conducere, secretariatul efectuiază lucrări de natură administrativă, de rutină, pentru degrevarea titularului funcţiei în cauză. În echipa manager-secretară, o sarcină unică este finalizată prin contribuţia celor două persoane. Astfel, managerul concepe un document, sau aplică o rezoluţie pe o cerere. Secretariatul va prelua, în continuare, toate operaţiunile ce ţin de redactarea, stilizarea, distribuirea sau memorarea informaţiilor prelucrate.

Complexitatea procesului de muncă  variază în funcţie de dimensiunea şi complexitatea structurii organizatorice, de stilul de management, de dotarea tehnică şi nivelul de pregătire al secretariatului.

În cadrul cursului de Secretar – Operator audienţii obţin abilităţi şi deprinderi practice, necesare pentru activitatea  în funcţia dată.

Scopul  cursului

Căpătarea cunoştinţelor calitative şi profesionale, necesare pentru lucrul de secretar-operator.

Programul

Lucrul de biroustudierea bazelor lucrului de birou şi lucrului cu documentele conform cerinţelor Standardelor de Stat ale Republicii Moldova şi standardelor internaţionale.

Typing – însuşirea metodei oarbe de culegere a textelor  cu zece degete la calculator, formarea deprinderilor de a lucra  cu textele.

PCcursul pregăteşte utilizatori PC. Se studiază programele: Windows, MS Word, MS Excel, Internet.

Psihologia studierea bazelor relaţiilor de afaceri şi normelor etice.

Количество часов

Durata

2 luni.

Numărul de ore pe săptămână:


Cerinţe prealabile:

Studii medii

top