Utilizator PC

Adnotarea cursului

Cursul este împărţit în patru etape: studierea sistemului operaţional  Windows, lucrul în reţeaua globală Internet, programul Microsoft Word, procesorul tabelar Microsoft Excel.

În procesul studierii acestui curs veţi căpăta cunoştinţe necesare pentru a lucra pe calculator în oficiu şi acasă.

Scopul  cursului

Formarea priceperilor şi deprinderilor de operare pe calculator.

Programul  de  studiu

Microsoft Windows XP

 • elemente interfeis;
 • utilizarea tastaturii şi mous-ului („şoricelului");
 • lansarea programelor;
 • deschiderea documentelor;
 • startul şi finisarea lucrului cu sistemul;
 • utilizarea Shortcut-ului şi Meniului;
 • lucrul în aplicaţiile standarde;
 • redactarea textului;
 • lucrul cu Clipboard;
 • schimbarea configuraţiilor în vederea sporirii eficacităţii lucrului;
 • lucrul cu caracterele;
 • lucrul cu discurile;
 • ghid;

REŢEUA  GLOBALĂ  INTERNET

 • tehnologii de reţea
 • posibilităţile Internet-ului;
 • sisteme de navigare Internet;
 • conectarea la reţeaua Internet;
 • căutarea în Internet;
 • e-mail-ul sau poşta electronică.

TEXT  REDACTOR  Microsoft Word

 • întroducerea şi redactarea textului;
 • formatarea textului;
 • operaţiuni cu tabelele;
 • oformarea paginilor;
 • numerotarea paginilor;
 • administrarea imprimatelor;
 • întroducerea desenelor şi obiectelor;
 • lucrul cu grafica;
 • serviciul şi alte posibilităţi;
 • reglarea Word.

TABELE  ELECTRONICE  Microsoft Excell

 • cunoştinţa cu Excel;
 • întroducerea şi redactarea datelor;
 • lucrul cu funcţiile;
 • lucrul cu formulele;
 • panoul Instrumente;
 • diagrame;
 • diagrame;
 • macros;
 • instalarea şi reglarea;

Numărul  de  ore

Durata:

4 săptămâni

Numărul de lecţii pe săptămână:

5 zile pe săptămână cîte 3 ore academice.

Cerinţe preventive