Photoshop & CorelDraw

Adnotarea cursului

În cadrul cursului se studiază programele populare printre specialiştii de design: Corel Draw и Adobe Photoshop. Сu ajutorul acestor programe aveţi posibilitatea cu mâna proprie să creaţi orice document grafic imprimat (carte de vizită, blancul firmei, pliant, afişă, poster), să corectaţi poze nereuşite, să pregătiţi imagini pentru publicare în Internet.

Cursul este propus pictorilor, designerilor şi tuturor celor dotaţi de natură.

La finele cursului audientul va cunoaşte:

 • Crearea machetei unei cărţi poştale, etichete,CD, coperte, unui ambalaj.
 • Elaborarea stilului firmei, logotipului, machetului cărţii de vizită, a calendarului;
 • Crearea texturilor pentru 3D-obiece;
 • Desenarea schemelor şi schiţelor;
 • Exportul imaginii grafice altor redactori grafici;
 • Pregătirea machetului la imprimare;
 • Corecţia locală şi globală a imaginilor;
 • Schimbarea parametrilor de bază a imaginilor, decuparea lor;
 • Utilizarea straturilor în timpul creării colajului şi fotomontajului;
 • Înlăturarea defectelor imaginilor: praf, zgîrieturi, „ochi roşii", efectuarea retuşării imaginilor;
 • Utilizarea instrumentelor de desenat întru crearea de imagini noi;
 • Aplicarea efectelor speciale pentru sporirea expresivităţii imaginii;
 • Scanarea imaginii, înlăturarea moarului;
 • Pregătirea imaginilor pentru poligrafie, separaţia de culoare;
 • Alegerea formatului optimal al fişierului la salvarea şi exportul imaginii.

Scopul cursului

Crearea şi prelucrarea imaginilor grafice cu ajutorul calculatorului. Se prevăd ambele sisteme grafice: vectoriale şi de rastru.

Programul de studiu

Corel Draw

 • Întroducere în cursul de grafică.
 • Deprinderile de lucru cu obiectele.
 • Redactarea formei geometrice a obiectelor.
 • Crearea şi redactarea contururilor şi lucrul cu culorile.
 • Mijloacele de exactitate majoră.
 • Elaborarea stilului firmei.  Oformarea textului.
 • Utilizarea efectelor speciale.
 • Exportul documentului în formate grafice standarde. Imprimarea documentului.

Adobe PhotoShop

 • Întroducere.
 • Metodica de selectare a imaginii.
 • Crearea imaginii multistratificate.
 • Lucrul cu straturile imaginii multistratificate.
 • Tehnica desenului.
 • Tehnica de retuşare.
 • Executarea montajului.
 • Scanarea şi corecţia imaginii.

Numărul de ore

Durata

4 săptămâni

Numărul de ore pe săptămână

5 zile pe săptămână cîte 3 ore academice

Cerinţe

Sistemul operaţional Windows.

top