MANAGER MICUL BUSINESS

manager micul businessScopul  cursului

Programul cursului

Numărul de ore

Adnotarea cursului

Managerul micului business organizează de sine stătător activitatea de întreprinzător, business-ul de familie în domeniul producerii şi vânzării mărfurilor şi serviciilor. Studiază cerinţele şi ofertele pieţei, realizează proiectele de business, administrează resursele (financiare, informaţionale, umane).

Analizează şi primeşte decizii privind probleme organizatorice, tehnice, economice, legătura lor reciprocă, regulează relaţiile cu partenerii, angajează şi administrează personalul.

Organizează evidenţa, dările de seamă, achitarea impozitelor, relaţiile cu organizaţiile de stat, care controlează activitatea de antreprenoriat, precum şi executarea tuturor normelor, prevăzute de către legislaţia în vigoare privind asigurarea calităţii mărfurilor şi serviciilor prestate.

Managerul micului business trebuie să cunoască:

  • Noţiunile de bază ale managementului, marketingului, organizării activităţii de antreprenoriat în condiţii de piaţă;
  • Bazele juridice ale activităţii de antreprenoriat, organizării business-ului de familie, muncii la domiciliu;
  • Metodele de formare a preţurilor, planificarea activităţii financiare, surse de atragere a investiţiilor pentru proiecte de business;
  • Bazele evidenţei şi gestiunii contabile.

Managerul micului business trebuie să:

  • Definească necesităţile pieţei, planifice producerea mărfurilor, aleagă metodele de promovare a acestor mărfuri şi servicii pe piaţă;
  • Elaboreze business-planul;
  • Exercite planificarea, organizarea şi controlul activităţii proprii şi a personalului angajat;
  • Întocmească documentaţia privind activitatea financiar- economică;
  • Organizeze comunicarea de afaceri internă şi externă;
  • Utilizeze calculatorul privind crearea documentelor, schimbul de informaţii în Internet.

Cursul nostru oferă abilităţi şi deprinderi, necesare managerului-antreprenor.

Scopul cursului

De a oferi audienţilor cunoştinţe trainice şi profesionale, precum şi  abilităţi şi deprinderi, necesare activităţii de manager-antreprenor.

Programul de studiu

Bazele managementului şi marketingului

Bazele dreptului munciifaceţi cunoştinţă cu bazele dreptului muncii şi formaţi deprinderi de a întocmi juridic corect carnetele de muncă şi documentaţia privind cadrele.

Protejarea informaţieicursul oferă recomandări practice privind asigurarea protejării informaţiei şi personalului, atinge aspecte ale pregătirii juridice.

Lucrul cu cadrele

Lucrul de birou – studierea bazelor lucrului de birou şi lucrului cu documentele conform Standardelor de Stat ale Republicii Moldova şi standardelor internaţionale.

Typing – însuşirea metodei oarbe de culegere a textelor la calculator cu zece degete, formarea deprinderilor de a lucra cu textele.

PC – programul pregăteşte utilizatori siguri. Se studiază programele, necesare lucrului de succes în oficiu: Windows, MS Word, MS Excel, Internet.

Bazele contabilităţiicursul este preconizat pentru secretari şi manageri de oficiu. Audienţii fac cunoştinţă cu noţiunile, concepţiile şi principiile evidenţei contabile.

Psihologiastudierea bazelor comunicării de afaceri şi normelor etice.

Numărul de ore

Durata:

7

Numărul de ore pe săptămână:

 3 ore academice.

Cerinţele:

Studii medii