Operator PC

OPERATOR  PCScopul  cursului

Programul cursului

Numărul de ore

Adnotarea cursului

Pentru a căpăta specialitatea de Operator PC este necesar să studiaţi 2 cursuri: Utilizator PC şi Typing

(Typing)
În cadrul cursului se studiază metoda oarbă de culegere a textului cu 10 degete şi Vă dă posibilitatea de a culege texte de orice complexitate, micşorând considerabil oboseala şi timpul de lucru.

Utilizator PC
În cadrul cursului veţi căpăta deprinderi operare pe calculator. Cursul este împărţit în patru etape: studierea sistemului operaţional  Windows, lucrul în reţeaua globală Internet, programul Microsoft Word, procesorul tabelar Microsoft Excel.

Scopul  cursului

Scopul acestui curs este de a căpăta cunoştinţe pentru a activa în oficii, la întreprinderi cu documente, utilizând posibilităţile tehnologiilor informaţionale.

Programul  de studiu

TYPING

 • Privire generală a cursului.
 • Tehnologia lucrului cu tastatura. Principiile de bază a metodei „oarbe" cu zece degete. Recomandări privind însuşirea rapidă a metodei.
 • Însuşirea poziţiilor degetelor la tastatură. Însuşirea zonelor degetelor arătătoare, mijlocii, inelarilor, celor mici.
 • Culegerea literelor majuscule şi cifrelor. Semnele de punctuaţie.
 • exersarea rândurilor I, II, III ale tastaturii în procesul lucrului cu programul «Stamina» şi MS Word.
 • Consolidarea deprinderilor de lucru. Culegerea textelor la viteză.

LUCRUL  DE  BIROU

 • Bazele organizării lucrului de birou. Documente de organizare şi de dispoziţie. Formularele.
 • Perfectarea documentelor de organizare şi de dispoziţie.
 • Documente informative. Corespondenţa de afaceri. Pefectarea scrisorilor.
 • Documente informative. Perfectarea actelor şi proceselor verbale.
 • Documente de dispoziţie. Perfectarea  ordinilor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, ordonanţelor, directivelor.
 • Documente de organizare. Organizarea circulaţiei documentelor. Registrarea şi controlul executării documentelor.
 • Lucrul informativ. Perfectarea dosarelor. Nomenclatorul dosarelor. Pregătirea documentelor pentru arhivare şi utilizare.
 • Documente personale. Cererea. Fişa personală.
 • Regulile de perfectare, păstrare şi eliberare a carnetelor de muncă.
 • Oformarea concediilor şi deplasărilor.

UTILIZATOR  PC

Microsoft Windows XP

 • elemente interfeis;
 • utilizarea tastaturii şi mous-ului („şoricelului");
 • lansarea programelor;
 • deschiderea documentelor;
 • startul şi finisarea lucrului cu sistemul;
 • utilizarea Shortcut-ului şi Meniului;
 • lucrul în aplicaţiile standarde;
 • redactarea textului;
 • lucrul cu Clipboard;
 • schimbarea configuraţiilor în vederea sporirii eficacităţii lucrului;
 • lucrul cu caracterele;
 • lucrul cu discurile;
 • ghid;

REŢEUA  GLOBALĂ  INTERNET

 • tehnologii de reţea
 • posibilităţile Internet-ului;
 • sisteme de navigare Internet;
 • conectarea la reţeaua Internet;
 • căutarea în Internet;
 • e-mail-ul sau poşta electronică.

TEXT  REDACTOR  Microsoft Word

 • întroducerea şi redactarea textului;
 • formatarea textului;
 • operaţiuni cu tabelele;
 • oformarea paginilor;
 • numerotarea paginilor;
 • administrarea imprimatelor;
 • întroducerea desenelor şi obiectelor;
 • lucrul cu grafica;
 • serviciul şi alte posibilităţi;
 • reglarea Word.

TABELE  ELECTRONICE  Microsoft Excell

 • cunoştinţa cu Excel;
 • întroducerea şi redactarea datelor;
 • lucrul cu funcţiile;
 • lucrul cu formulele;
 • panoul Instrumente;
 • diagrame;
 • diagrame;
 • macros;
 • instalarea şi reglarea;

Numărul  de  ore

Durata:

4 –7  săptămâni

Numărul de lecţii pe săptămână:

5 zile pe săptămână cîte 3 ore academice.

Cerinţe preventive


top