MANAGER PE PERSONAL

Adnotarea cursului

Doriţi să deveniţi un lucrător de neînlocuit? Lucrul cu cadrele este destinaţia Dumneavoastră? Managementul resurselor umane este menirea Dumneavoastră? Vă invităm la cursul de Manager pe personal! Veţi face cunoştinţă cu problemele, ce ţin de organizarea şi managementul cadrelor la o întreprindere.  Programul cursului „Manager pe personal" se studiază temele, orientate spre formarea specialiştilor în domeniul managementului cadrelor.

 Cursul este destinat pregătirii specialiştilor privind administrarea personalului în diferite organizaţii.

Scopul cursului

De a forma la audienţi cunoştinţe calitative şi profesionale, necesare lucrului în calitate de manager pe personal. După finisarea cursurilor audienţilor li se eliberează un certificat în mod stabilit.

Programul de studiu

Lucrul de birou – studierea bazelor lucrului de birou şi lucrului cu documentele conform Standardelor de Stat ale Republicii Moldova şi standardelor internaţionale.

Typing – însuşirea metodei oarbe de culegere a textelor la calculator cu zece degete, formarea deprinderilor de a lucra cu textele.

PC – programul pregăteşte utilizatori siguri. Se studiază programele, necesare lucrului de succes în oficiu: Windows, MS Word, MS Excel, Internet.

Bazele contabilităţiicursul este preconizat pentru secretari şi manageri de oficiu. Audienţii fac cunoştinţă cu noţiunile, concepţiile şi principiile evidenţei contabile.

Lucrul cu cadrele

Bazele managementului

Bazele dreptului munciifaceţi cunoştinţă cu bazele dreptului muncii şi formaţi deprinderi de a întocmi juridic corect carnetele de muncă şi documentaţia privind cadrele.

Protejarea informaţieicursul oferă recomandări practice privind asigurarea protejării informaţiei şi personalului, atinge aspecte ale pregătirii juridice.

Numărul de ore

Durata:

2 luni

Numărul de ore pe săptămână:

 3 ore academice.

Cerinţele:

Studii medii

top