MANAGER DE OFICIU

manager de oficiu


Adnotarea cursului

Dacă aţi acceptat funcţia de manager de oficiu – trebuie să fiţi gata să îndepliniţi următoarele funcţii:

  • Întreţinerea confortului psihologic în colectiv;
  • Lucrul de birou, operarea cu tehnica de birou (calculatorul, imprimanta, fax, xerox);
  • Funcţia de gospodină ospitalieră;
  • Controlul privind executarea de către colaboratorii companiei a normelor şi regulilor corporative;
  • Aprovizionarea oficiului cu tehnica şi mărfurile necesare, cu  echipament de birou, precum şi controlul privind predarea-primirea, livrarea şi reparaţia lor;
  • Organizarea deplasărilor colaboratorilor, incluzând călătoria lor până la locul de destinaţie, bronarea hotelurilor;
  • Iniţierea actelor contabile primare;
  • Convorbiri telefonice;
  • Cercetările primare de marketing ale pieţei.

Executarea reuşită şi profesională a acestor atribuţii poate avea loc numai în cazul  unei pregătiri profesionale ale managerului de oficiu.

Cursul nostru oferă abilităţi practice şi deprinderi necesare: lucrul cu calculatorul la nivel de utilizator (Word, Excel, Internet, poşta electronică), typing (culegerea oarbă a textului cu zece degete), lucrul de birou, mânuirea tehnicii de birou, cunoaşterea bazelor managementului şi marketingului.

Scopul cursului

De a oferi audienţilor cunoştinţe trainice şi profesionale, de a forma la ei abilităţi practice şi deprinderi, necesare funcţiei de manager de oficiu. De a învăţa audientul dirijării competente cu oficiul, lucrului eficace cu celelalte subsisteme ale organizaţiei.

Programul de studiu

Bazele managementului şi marketingului

Administrarea oficiului – studierea bazelor organizării şi asigurării funcţionării oficiului.

Lucrul de birou – studierea bazelor lucrului de birou şi lucrului cu documentele conform Standardelor de Stat ale Republicii Moldova şi standardelor internaţionale.

Typing – însuşirea metodei oarbe de culegere a textelor la calculator cu zece degete, formarea deprinderilor de a lucra cu textele.

PC – programul pregăteşte utilizatori siguri. Se studiază programele, necesare lucrului de succes în oficiu: Windows, MS Word, MS Excel, Internet.

Bazele contabilităţiicursul este preconizat pentru secretari şi manageri de oficiu. Audienţii fac cunoştinţă cu noţiunile, concepţiile şi principiile evidenţei contabile.

Psihologia studierea bazelor comunicării de afaceri şi normelor etice.

Numărul de ore

Durata:

2 luni

Numărul de ore pe săptămână:

 3 ore academice.

Cerinţele:

Studii medii