Curs de antreprenoriat

Informaţii referitor la curs

Un manager-proprietar al micului business administrează independent afacerea în domeniul producerii, vînzărilor şi serviciilor. Analizează cererile şi ofertele pe piaţă, exercită realizarea planurilor de afaceri, conduce cu ajutorul resurselor efective de finanţare, de informare şi omeneşti.

Asigură analizarea şi soluţionarea problemelor de organizare, tehnice, economice şi relaţiile dintre ele, reglementează relaţiile parteneriale cu alte organizaţii, Încadrează şi direcţionează persoane în cîmpul muncii.

Organizează evidenţa, raportarea, achitarea de taxe şi colaborarea cu organizaţiile naţionale, ce controlează afacerea, ca şi îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de lege pentru asigurarea calităţii mărfurilor şi serviciilor.

Un manager al micului business (antreprenor) trebuie să cunoască:

bazele managementului, al marketingului, organizarea afacerii în condiţiile pieţei;
cadrul juridic într-o afacere, organizarea businessului familial;
metodele de tarifare, planificarea activităţii financiare, sursele de atragere a mijloacelor financiare pentru proiecte antreprenoriale;
bazele contabilităţii.

Un manager al micului business (antreprenor) trebuie să poată:

Determina necesităţile pieţei, planifica producerea mărfurilor şi a seviciilor, alege metode de promovare pe piaţă;
Elabora un plan de afaceri;
Îndeplini planificarea, organizarea, controlul propriei activităţi şi a activităţii personalului;
Executa documentele de afaceri în ceea ce priveşte activitatea financiară;
Organiza convorbiri interne şi externe de colaborare;
Utiliza calculatorul personal pentru crearea documentelor, schimbul de informaţii în reţelele Internet.

Данный курс позволяет слушателям получить практические умения и навыки, необходимые менеджеру-предпринимателю.

Цель курса
Дать слушателям качественные и профессиональные знания, сформировать практические умения и навыки, необходимые для менеджера малого бизнеса.

Учебная программа

Основы предпринимательства

Основы менеджмента и маркетинга

Управление персоналом и коммуникациями

Коммерческая деятельность(оптово-розничная торговля, логистика, сделки)

Финансовый учет фирмы

Трудовое право

Основы налогового права

Банковско-кредитные отношения

Структура бизнес-плана и анализ хозяйственной деятельности


Количество часов:
Длительность : 3 месяца
Количество занятий в неделю :
Предварительные требования :