Autocad

Informaţii referitor la curs

Programul cursului presupune studierea sistemului grafic AutoCAD 2009, pe baza căruia sînt elaborate o serie de sisteme aplicate  (AutoCAD Mechanical, AutoCAD Architectural Desktop, AutoCAD MAP, etc.). Noile posibilităţi funcţionale, precum şi instrumentele efective AutoCAD 2005 permit reducerea ciclului de proiectare. AutoCAD 2009 conţine toate instrumentele necesare pentru crearea modelului 2D, lucru cu noi mijloace de desenare şi redactare, utilizarea instrumentelor "raţionale" de proiectare, dialogul de management cu ajutorul obiectelor grafice. Noile posibilităţi funcţionale, precum şi instrumentele efective AutoCAD 2009 permit reducerea ciclului de proiectare.

Scopul cursului AutoCAD - dobîndirea de competenţe în domeniul modelării tridimensionale, crearea modelelor tridimensionale. Programul cursului cuprinde cel mai popular set de modelare tridimensională AutoCAD, care cuprinde toate instrumentele necesare pentru crearea modelelor 3D, redarea fotorealistică a modelului, utilizarea instrumentelor "raţionale" de proiectare,experimentarea cu suprafeţele subţiri şi efectele texturale. Programul cursului cuprinde setul de modelare tridimensională AutoCAD.

Scopul cursului:
dezvoltarea competenţelor de modelare bidimensională şi tridimensională
dezvoltarea competenţelor de creare a desenelor  bidimensionale
dezvoltarea competenţelor de creare a modelelor tridimensionale.

Programul de studiu
Introducerea
Sisteme de coordonate. Crearea obiectelor simple AutoCAD
Crearea obiectelor complicate AutoCAD
Crearea obiectelor AutoCAD
Formarea textului. Crearea de blocuri.
Metodele de redactare a obiectelor
Metodele de redactare a obiectelor. Extragerea informaţiei din desen.
Straturile şi proprietăţile obiectelor
Mărimile
Indicarea mărimilor pe desen
Lucrare de control
Introducere în 3D
Examinarea modelelor. Construirea suprafeţelor 3D
Crearea modelelor solide. Metodele de asigurare a exactităţii
Redactarea obiectelor tridimensionale
Redactarea obiectelor tridimensionale
Operaţii 3D
Modelarea iluminării şi tonifierea imaginilor obiectelor tridimensionale
Setarea mediului de lucru. Mijloacele de direcţionare a ecranului.

Posibilităţile sistemului ce asigură un lucru efectiv cu imagini mari şi complicate.

Imprimare.

Numărul de ore
Durata:     4 săptămîni
Numărul de lecţii pe săptămînă :     5 zile în săptămînă cîte 3 ore academice.
Cerinţe :     Sistemul de operare Windows