Limba engleză


Informaţii referitor la curs

Astăzi nu este suficient doar de a fi un profesionist într-un anumit domeniu - este necesar de a cunoaşte cel puţin o limbă străină, în special limba engleză. Convorbirile cu partenerii străini, conversaţiile cu colegii vorbitori de alte limbi ai organizaţiei, călătoriile de afaceri vor cere cel puţin cunoştinţe elementare în ceea ce priveşte limba engleză. Iar dacă nivelul dumneavoastră de cunoştinţe va fi mai înalt decît nivelul unui absolvent universitar, atunci vor creşte şansele de a găsi un serviciu prestigios şi bine plătit.

Contingentul de persoane care frecventează cursurile de limbă engleză este variat: oameni de afaceri , soţiile lor ce nu au un serviciu anumit, studenţii şi şcolarii, tinerii ambiţioşi.

Cursul intensiv de bază de limbă engleză constă din patru etape de studiu ce corespund cu diverse niveluri de cunoaştere a limbii - Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced.
Cursul de bază este preconizat pentru perioada de instruire de 12 luni şi prezintă metoda cea mai efectivă de perfecţionare multilaterală a competenţelor lingvistice.
Durata standard a unui nivel de instruire este de 108 ore academice (3 luni de studiu, 3 ori în săptămînă a cîte 3 ore academice). Această perioadă de timp este preconizată pentru instruirea studenţilor cu orice nivel de posedare a limbii.

Procesul de instruire ia în consideraţie dezvoltarea uniformă a competenţelor lingvistice ale studenţilor: comunicarea orală, citirea, scrierea şi audierea. Chiar dacă la baza studierii stă metoda comunicativă de instruire, adică orientarea spre comunicare în limba respectivă,o mare parte a timpului este dedicat studierii materialului gramatical şi lexical al limbii engleze.
Pe lîngă însărcinările individuale şi colective organizate oral, în timpul lecţiei se practică metode de interogare în scris: lucrări de control, tetări, eseuri, povestiri.
Cursul se bazează pe metoda comunicativă modernă. Iar rezultatul acestei metode este de a comunica liber cu vorbitorii de limbă engleză, de a vă simţi confortabil în alte ţări, de a vă exprima emoţiile şi de a face schimb de informaţii într-o limbă străină. Cursul apelează la o gamă largă de mijloace de instruire: comunicarea, audierea şi vizionarea de diverse materiale, jocuri, comunicarea orală cuprinde 50% din timpul lecţiei.
Exerciţiile cursului dezvoltă toate competenţele de vorbire: vorbirea scrisă şi orală, citirea şi audierea; dezvoltă vocabularul şi întăreşte cunoştinţele gramaticale.


Scopul cursului


Formarea şi dezvoltarea a patru abilităţi lingvistice: abilitatea de a înţelege vorbirea orală, de a vorbi corect, de a citi şi de a scrie în limba engleză.


Programul de studiuÎn conformitate cu standardele internaţionale în domeniul predării limbii engleze ca limbă străină (TOEFL - Teaching of English as a Foreign Language) procesul de studiu propune o structură ce cuprinde mai multe niveluri. Acest sistem unic de gradare este utilizat de toate şcolile lingvistice din lume. Astfel, într-o anumită grupă studiază persoane cu acelaşi nivel de cunoaştere a limbii.

Sistemul de studiere a limbii engleze în centrul de instruire "ROM Expres"constă din 4 etape ce corespund anumitor niveluri de posedare a limbii:

Elementary (E)
Nivelul la care se studiază construcţiile gramaticale de bază, precum şi expresii simple de întrebuinţare. La finele acesui nivel studenţii vor poseda abilităţi comunicative de bază şi vor putea conversa pe teme generale.

Pre-Intermediate (PI)
La acest nivel se practică construcţiile complexe gramaticale de bază, perceperea auditivă şi lectura cărţilor adaptate. Se perfecţionează competenţele comunicative şi auditive, precum şi se studiază terminologia afacerilor de bază.

Intermediate (I)
Ciclu de instruire pentru persoane cu nivelul mediu de posedare a limbii engleze. La finele acestui nivel studenţii vor poseda cunoştinţe aprofundate în gramatică şi vor putea să-şi exprime punctul de vedere.
În afară de aceasta îşi vor îmbogăţi vocabularul şi vor putea deja să citească cărţi neadaptate.

Advanced
Ultima etapă la care se studiază gramatica în detalii şi se îmbogăţeşte vocabularul. Aici volumul de cunoştinţe  se măreşte pînă la nivelul unui vorbitor nativ.
După o testare gratuită, puteţi alege unul din cele patru niveluri ale cursului ce corespunde cu cunoştinţele dumneavoastră.

Numărul de ore:  108
Durata:     3 luni un nivel.
Nzmărul de lecţii pe săptămînă :     3 ori ăn săptămînă a cîte 2 ore
Cerinţe :     Studenţii sînt supuşi unei testări gratuite.