3ds studio Max+ VRay

Informaţii referitor la curs

Modelarea tridimensională este de mult timp utilizată în calitate de metodă vizuală de prezentare a proiectelor arhitecturale de design, iar sintetizarea imaginilor obiectelor permite înlocuirea procedurilor costisitoare de producere a lor.

Abilitatea de a crea un model în trei dimensiuni de calitate reprezintă un lucru important. Totuşi, specialiştii nu în zadar spun: "Un model bun este doar o jumătate din succes, iar cealaltă jumătate depinde de lumină şi materiale". Lumina şi vizualizarea corectă crează condiţii pentru un lucru profesional.

Module moderne de vizualizare (renderers) alături de algoritmi rapizi de trasare clasică a razelor (raytracing) vă propun metode ultramoderne de vizualizare, aşa ca hărţi de emitere, hărţi de fotoni (photon map), hărţi de iluminare (irradiance map), caustice de refracţie şi reflexie (refractive & reflective caustics) şi altele.

Cursul respectiv este dedicat unei dintre cele mai productive moduei de vizualizare, accesibile pentru utilizare în sfera 3ds max - VRay. În vizualizarea arhitecturală acest ligament este recomandat ca o soluţie optimă din punct de vedere a corelaţiei dintre calitate şi viteză. Algoritmii de calculare a luminii, ce se bazează pe legile fizice, permit crearea unei imagini fotorealiste în urma unei simple plasări în locuri anumite a sursei de lumină!

Acest curs este destinat profesioniştilor, precum şi celor care vor să devină profesionişti. Cu ajutorul unui profesor cu experienţă veţi studia toate posibilităţile VRay, fără a irosi timp pentru experimente îndelungate şi fără de folos. Veţi afla cum e posibil să faceţi în cîteva minute ceea ce alţii fac în cîteva zile sau săptămîni.

Scopul cursului


De a studia detaliat lucrul cu metodele moderne de vizualizare VRay.
Programul de studii
«Algoritmii de bază a vizualizării 3D: umbre, trasarea, anti-aliasing. Managementul calităţii vizuale»
Algoritmul Scanline şi principiile de realizare a acestuia în 3ds max. Algoritmul de trasare a razelor. adîncimea trasării. Anti-aliasing. Supersampling-ul texturii. Cazuri speciale de redare (regiunea, etc.). Limitările metodei clasice a vizualizării. Instalarea VRay. Vizualizare cu utilizare de VRay.
«Sursele de lumină VRay. Umbre înceţoşate (Area Shadows). Setări VRay»
Bazele algoritmice a modelului matematic VRay şi plănuirea resurselor
Sursele de lumină Vray: Sferică, Planul, Cupola cerului. Umbrele Vray
Conceptul de subdiviziune Subdivs şi influenţa ei asupra calităţii, subdiviziune optimă
Conceptul de model local şi global de iluminare
Cunoaşterea tehnologiilor globale de iluminare VRay
Cupola cerului (Sky Light) în VRay. Setările scenelor de exterior
«Metodele de iluminare globală în VRay (GI - Irradiance Map)»
Tehnologia Irradiance Map, parametrii ei, optimizarea
Influenţa parametrilor hărţii asupra timpului şi a calităţii vizuale
Interpolarea, dependenţa ei de mărimile imaginei
Dependenţa hărţii de unghi

Lucrul cu harta Irradiance Map (păstrarea, descărcarea)
Experimente cu diverse regimuri de lucru cu harta de emitere
Setările optime ale hărţilor de emitere.
«Iluminare globală prin metoda Quasi-Monte Carlo. QMC Sampler. Color mapping. Anti-aliasing»
Calcularea iluminării secundare prin metoda Quasi-Monte Carlo
QMC sampling: ideea, parametrii, influenţa asupra vitezei şi calităţii imaginei, iluminarea globală
Controlul de expoziţie în VRay (Color Mapping)
Controlul exponenţial şi linear al expoziţiei

Alegerea coeficienţilor optimi de corelaţie dintre lumină şi umbră. Algoritmii anti-aliasing
Tipurile de algoritmi anti-aliasing în Vray şi menirea lor
Conceptul de supersampling
Adaptive Antialiasing
Adaptive QMC anti-aliasing
Alegerea parametrilor anti-aliasing corespunzător sarcinii.
«Algoritmii iluminării globale: Photon mapping, Light Cache. Opţiunile anti-aliasing-ului»
Opţiuni speciale ale anti-aliasing-ului
Filtre anti-aliasing (Antialiasing filter)

Diagnosticul şi rezolvarea problemelor răspîndite legate de anti-aliasing şi iluminarea globală.
Harta de fotoni (Photon Mapping). Fotonii şi întrebuinţarea lor
Algoritmul de calcul a efectelor fotonice
Photon map pentru calcularea împrăştierii difuze.
Limitările tehnologiei hărţii de fotoni.
Calcularea şi alegerea parametrilor hărţii de fotoni.
Metodele iluminării globale în VRay (GI - Light Cache)
Light Cache - o nouă formă convenabilă de setare a luminii
Redare ultra-rapidă cu utilizare de iluminare globală după metoda Light Cache
Parametrii Light Cache şi influenţa lor asupra vitezei şi calităţii.
«Materialele VRay. Transformarea materialelor în VRay»

Caracteristicile materialelor proprii Vray
Trasarea razelor (Raytracing)
Oglinda şi materialele reflectate
Textura şi harta reliefului
Reflexie difuză în VRay

Obiecte mate (Sticlă mată, suprafaţă mată)
Reflecţii antizotrope în VRay
Sticla, Sticlă mată, obiecte translucide
Efectul de densitate optică a sticlei
Reflecţia după Fresnel
Materiale specifice: Crom, Sticlă, Metal, Lemn, tencuială, plastic, plastic mat
Transformarea materialelor standard 3ds max.
«Displacement mapping. Materiale mate şi translucide. Draperii»
Tehnologia hărţilor de deplasare (Displacement Maps), algoritmii VRay
Sticle mate - calcularea directă şi interpolarea: testarea, setarea, optimizarea performanţei

Materiale pentru draperii
Diverse variante şi cazuri de utilizare: materiale standard, materiale VRay, materiale cu utilizare de Translucency
Obiecte cu autoiluminare
Algoritm de plasare a luminii în scenele de interier, teste rapide
Plasare independentă de lumină în scena de interier.
«Tehnologia HDRI. Sursele fotometrice. Plasarea de lumină în interier»
Ce sunt imaginile HDR şi utilizarea lor
Întrebuinţarea HDRI pentru plasarea luminii în scenele de exterior
Întrebuinţarea HDRI pentru crearea materialelor naturale
Programuri pentru lucrul cu HDRI.

Modelarea surselor de iluminare în scenele de interier
Sursele standard, sursele VRay, sursele de autoiluminare
Sursele fotometrice în 3ds Max. IES
Ce sunt fişierele IES, unde le găsim, cum le întrebuinţăm
Utilizarea independentă a surselor IES pentru plasarea luminii în interier.
«Algoritmii de creare a efectelor caustice şi setarea lor în VRay. Plasarea luminii în scenele de exterior»
Caustice de refracţie: setarea rapidă, selectarea parametrilor optimi
Algoritmul plasării luminii în scenele arhitecturale de exterior
Scena de zi de exterior, plasarea de lumină standard. Cum să economisim pentru resurse.
Scena de noapte, formula plasării de lumină, practica.
«Redare de distribuire. Redare de animaţii.»

Conceptul de redare de distribuire, strategiile de bază
Organizarea redării de distribuire în VRay
Redarea de animaţii în VRay
Licărirea (flickering) şi cum să luptăm cu ea
Concluzionarea - imaginea generală
Procesul de vizualizare de la început pînă la capăt: parametrii critici care influenţează asupra vitezei şi a calităţii

Numărul de ore
Durata:     4 săptămîni
Numărul de ore pe săptămînă : 3 ore academice peste o zi
Cerinţe preliminare : cunoaşterea 3d